Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

EMAYA posa en marxa el projecte per millorar la qualitat i el gust de l’aigua del grifó

11 Oct 2019

EMAYA posa en marxa el projecte per millorar la qualitat i el gust de l’aigua del grifó

La ultrafiltració de l’aigua de les fons permetrà també duplicar la capacitat d’aprofitament d’aquest recurs renovable i sostenible

En el marc del projecte de l’Ajuntament de Palma i EMAYA per promoure el consum d’aigua del grifó, el passat Consell d’Administració d’EMAYA va adjudicar el projecte de la ultrafiltració de l’aigua de les fonts naturals que abasteixen Palma, les font de la Vila, de Mestre Pera i d’en Baster. La seva execució permetrà millorar el gust de l’aigua que es proporciona a la xarxa i multiplicar per dos la capacitat de tractar aigua de les fonts, que passarà de 500 a 1.000 litres per segon. D’aquesta manera es podrà disposar anualment d’uns 3 hm3 més d’aigua procedent de recursos renovables i sostenibles.

Concretament, EMAYA ha adjudicat a l’UTE AQUAMBIENTE SAU - SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U. la redacció del projecte constructiu, d’execució i posada en servei de les obres de millora de l’ETAP de fonts naturals i del pretractament de l’ETAP d’osmosi de Son Tugores, per 4.255.000 € (més IVA). El termini d’execució és d’uns vint mesos.

La solució adoptada per a millorar aquest tractament és la denominada ultrafiltració, que permetrà millor la qualitat i el gust de l’aigua, perquè elimina la terbolesa i sòlids en suspensió, així com també permet reduir l’ús de productes químics (clor i d’altres) que s’utilitzen per garantir la seguretat sanitària. Es podrà proporcionar aigua dins els paràmetres del que es consideren de mineralització dèbil.

D’aquesta manera, s’espera incrementar el consum de l’aigua per beure de la xarxa per part de la ciutadania i la restauració de Palma, fet que permetrà reduir el consum de botelles de plàstic i la reducció de residus.

Es calcula que actualment a les Illes Balears els habitant consumeix cada any 175 litres d’aigua envasada, unes 117 botelles de 1,5 litres, que suposa una despesa de 61 € anuals per persona. Això suposa la generació de 5 kg de residus de plàstic, per al conjunt de Palma unes 2.000 tones de residus de plàstic anuals.

La reducció del consum de botelles de plàstic per a l’aigua potable és una mesura establerta al Pla municipal de prevenció de residus. El batle de Palma, José Hila, ha destacat també que “aquesta mesura forma part de la nostra estratègia per una ciutat sostenible. Beure aigua del grifó suposa una mesura molt important en aquesta línia, perquè estalvia recursos i produeix menys residus de plàstic”.

En aquesta línia, el president d’EMAYA ha volgut recordar que actualment l’aigua de Palma és potable, té totes les garanties sanitàries per al consum humà, es controla i analitza de forma continuada. Cada vegada són més les persones que la consumeixen, tant sigui de forma directa del grifó com després de tractaments domèstics de filtratge que en milloren el gust. L’Ajuntament contribueix a promoure aquest consum d’aigua de la xarxa i dels envasos reutilitzables amb fonts com la instal·lada a la plaça del Mercat i les que s’instal·laran a altres punts properament.

Per aquest motiu el regidor de medi ambient i president de EMAYA, Ramon Perpinyà, ha afirmat que “na vegada entri en funcionament el tractament d’ultrafiltració EMAYA es fomentarà encara més aquest consum d’aigua del grifó a Palma, una millora ambiental i econòmica per a tota la ciutat”. Així mateix ha declarat que “es tracta d’un projecte que ens permet adaptar-nos millor als canvis que està provocant l’actual crisi climàtica, perquè cada vegada més es produeixen pluges intenses en poc temps. Amb el nou sistema es podrà aprofitar l’aigua en aquests moments de màxim cabal, un aigua que fins ara es perdia”. Aprofitar més aigua de les fonts redueix la dependència de l’aigua dessalada i la necessitat d’extreure aigua dels aqüífers, que es pot reservar per quan no hi ha pluges.

 

El projecte d’ultrafiltració

El projecte recentment adjudicat contempla la construcció d’una edificació de 600 m2 ubicada a Son Tugores, en el mateix recinte que ocupen les actuals instal·lacions de tractament d’EMAYA, on s’instal·laran els 12 conjunts de mòduls d’ultrafiltració (“racks” amb membranes per a la filtració de l’aigua).

L’obra suposarà desmuntar els actuals filtres d’arena i col·lectors, i contempla també modificacions per millorar els sistemes de tractament utilitzats actualment, el denominat “densadeg” i la planta d’osmosi per a l’aigua dels pous salinitzats, que continuaran en servei.

Es realitzaran així mateix noves conduccions, sistemes de bombeig, es renovarà la instal·lació elèctrica i el sistema de control.

 

Una gestió més sostenible de l’aigua de Palma: 3 Hm3 més d’aigua de les fonts natural

A més de l’esmentada millora del gust i qualitat, aquest sistema incrementarà el rendiment del tractament i permet duplicar la capacitat de captació d’aigua de les fonts, que passarà de 500 a 1.000 litres per segon. El sistema actualment existent no permet aprofitar una part importat de l’aigua que raja de les fonts durant les puntes de pluges, per manca de capacitat i perquè no pot tractar l’aigua que té un grau elevat de terbolesa, de forma que en els moments de pluja intensa una part important de l’aigua es perd. Tampoc es pot aprofitar l’aigua en circumstàncies de poc cabal, per l’elevat grau de terbolesa.

Aquestes limitacions s’eliminaran amb el sistema d’ultrafiltració, de forma que es calcula que, passant de 500 a 1.000 litres per segon la capacitat de tractament, es podrà captar anualment una mitjana del 94% de l’aigua de les fonts (actualment l’aprofitament mitjà és només del 55%), aportant per terme mig (segons les dades de cabal estudiades dels darrers anys), uns 3 Hm3 més d’aigua per abastir Palma.

Actualment les fonts naturals de la Vila, de Mestre Pere i d’en Baster proporcionen en conjunt una mitjana (2010-18) de 7 Hm3 d’aigua anuals (encara que és una quantitat molt variable en funció de les pluges). Aquesta xifra pujaria fins als 10 Hm3 anuals amb l’increment de capacitat del tractament de la ultrafiltració. L’aportació de les fonts podria passar així del 18% anual al 25%. Es tracta d’un important avantatge ambiental, per l’increment de l’abastiment de Palma amb aigua procedent de fonts renovables. D’aquesta forma serà menor la quantitat d’aigua dessalada necessària i es redueix l’extracció d’aigua dels pous, realitzant així una gestió més sostenible dels recursos hídrics. 

Per altra banda, el nou sistema suposarà unes important millores en la gestió, per la modernització de les instal·lacions i els sistemes de tractament. El funcionament serà totalment automàtic, amb menys possibilitat que es cometin errades humanes. El temps de posada en marxa és molt menor, permetent aprofitar més aigua després de possibles aturades.

Les noves instal·lacions aportaran una major estabilitat a la qualitat de l’aigua i al propi funcionament de l’estació de tractament. Per una banda s’eliminaran les fluctuacions provocades pels canvis de les característiques de l’aigua segons la procedència, d’aquesta manera es tendrà una garantia d’estabilitat de la qualitat de l’aigua que es proporciona a la xarxa, que així mateix mantindrà la seva estabilitat al llarg de la distribució, evitant la necessitat de purgues.

Tornar
subir