Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Desestimats els recursos de les empreses responsables de la recollida pneumàtica que confirma la sentència favorable a EMAYA

11 Jul 2019

Desestimats els recursos de les empreses responsables de la recollida pneumàtica que confirma la sentència favorable a EMAYA

La indemnització de més de 24 milions d’euros en concepte de danys i perjudicis

Avui matí en el decurs de la celebració del primer Consell d’Administració d’EMAYA de la legislatura, s’ha conegut la notícia de la notificació de la sentència del Tribunal Suprem en relació als recursos de cassació interposats per Envac i Urbaser contra la sentència favorable a EMAYA en relació al sistema de recollida neumàtica de residus al centre històric.

 

En aquest sentit, es procedeix a desestimar íntegrament els recursos interposats per aquestes empreses i es confirma la sentència de segona instància que resol l’abonament de 24 milions d’euros, més els costos i interessos, en concepte d’indemnització pel fracàs de la recollida neumàtica.

 

Aquests doblers els podrà dedicar EMAYA a inversions per millor els serveis públics per a la ciutadania, concretament es destinaran a la renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable i de sanejament. Les millores en la xarxa de clavegueram i la seva separació de les pluvials podran millorar el sanejament de les aigües residuals i reduir els abocaments contaminants a les platges i aigües de la badia.

 

La recollida pneumàtica, un sistema fracassat

El sistema de recollida neumàtica del centre històric de Palma es va instal·lar l’any 2002 i va deixar de funcionar l’any 2012. Els responsables municipals d’aquell moment optaren per deixar d’utilitzar aquest sistema que estava ocasionant avaries i reparacions continuades. El cost d’aquestes reparacions va anar pujant d’any en any, des dels 133.000 € de 2005 als més de 500.000 de 2011, quan el cost òptim de manteniment anual no hauria d’haver superat els 100.000 €. L’any 2013 l’anterior govern municipal ja optà per no reparar les 12 km de conduccions, que es trobaven en molt mal estat, per l’elevat cost de l’obra i la manca de garanties del seu funcionament.

 

Un sistema previst per durar més de 30 anys no va arribar als 10. A més del sobre-cost i l'impacte a la ciutat, mai va arribar a funcionar de forma correcta.

 

L’any 2013 per acord unànime de tots els grups municipals s’inicià un procés judicial en el qual EMAYA va reclamar a les empreses concessionàries de les obres d’instal·lació del sistema de recollida neumàtica, l’UTE format per Envac Iberia SA i Urbaser, una indemnització per la inutilització de la infraestructura. Els tribunals atorgaren la raó a EMAYA i les empreses varen ser condemnades a pagar 24 milions d’euros, més costos judicials i interessos. Les empreses varen presentar recurs, fet pel qual EMAYA no va utilitzar els doblers.

 

Vista la sentència favorable, EMAYA va optar per desmantellar les instal·lacions de la recollida neumàtica, que es substituí per la recollida selectiva mòbil que ha permès que el centre històric recicli un 70% dels residus, una de les taxes de recollida selectiva més elevades de Mallorca.

Tornar
subir