Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

EMAYA aprova dos nous projectes de millores de sanejament i sol·licita més de 330.000 € per al seu finançament a càrrec del cànon

04 Nov 2019

EMAYA aprova dos nous projectes de millores de sanejament i sol·licita més de 330.000 € per al seu finançament a càrrec del cànon

S’ha projectat la renovació del sifó de Son Vida per millorar i ampliar la canalització de les aigües residuals de la urbanització / Es preveu la instal·lació d’una nova canonada d’impulsió d’aigües residuals al passeig Marítim

El Consell d’Administració d’EMAYA ha aprovat dos nous projectes de millores de sanejament, contemplats al Pla de Sanejament de Palma, i sol·licita a la direcció general de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears el seu finançament a càrrec del cànon.

Concretament es tracta d’un projecte de renovació del sifó de Son Vida i un altre d’instal·lació d’una nova canonada a l’estació d’impulsió del passeig Marítim situada devora l’Auditòrium.

Pel que fa al projecte de renovació del sifó de Son Vida, les obres consistiran en l’execució d’un nou sifó per donar servei a la conducció de les aigües residuals de tota la barriada de Son Vida. La instal·lació actual es troba en mal estat de conservació, i no disposa de capacitat per evacuar totes les aigües fecals una vegada desenvolupada completament la urbanització i la seva corresponent xarxa de clavegueram.

El sistema de recollida d’aigües residuals de Son Vida està format per una sèrie de xarxes que discorren per carrers amb pendent molt pronunciada, que connecten amb un col·lector principal que condueix l’aigua fins a la rotonda del camí de Son Rapinya mitjançant el sistema de sifó.

El tram final d’aquest col·lector, des de l’Hotel Son Vida fins a la rotonda de Son Rapinya, necessita una renovació. Es tracta d’un tram de 575 metres en els qual s’instal·larà una nova canalització de polietilè de 315 mm que substituirà l’actual de fibrociment.

El pressupost d’aquest projecte és de 266.031,17 € (IVA inclòs). A partir de la recent aprovació s’iniciarà el procés de licitació i, una vegada adjudicat, el termini previst d’execució serà de tres mesos.

A la mateixa sessió del Consell d’Administració d’EMAYA es va aprovar també el “projecte de nova canonada d’impulsió a I’Auditòrium”, al passeig Marítim. Com en el cas anterior, també es va aprovar la sol·licitud de finançament a la direcció General de Recursos Hídrics, amb un pressupost de 66.509,36 € (IVA inclòs). 

La finalitat d’aquest projecte és habilitar una segona conducció d’impulsió a la estació d’impulsió de l’Auditòrium que permetrà, en cas d’avaria de la impulsió principal de l’avinguda de Gabriel Roca, desviar tot el cabal d’aigües residuals fins al col·lector situat al carrer de Federico García Lorca.

Aquesta actuació es realitza per tenir un sistema de sanejament el més fiable possible. Forma part de l’objectiu de dotar a totes les estacions d’impulsió de dues o més sortides per assegurar que en cas d’avaria el cabal d’arribada pugui tenir sortida cap a un altre col·lector i evitar problemes d’impulsió o fins i tot abocaments, un problema especialment sensible per a les estacions situades al litoral. 

Concretament, l’obra consisteix en la instal·lació d’una canalització de 200 mm de diàmetre de polietilè des de l’actual estació d’impulsió situada devora l’Auditòrium fins al carrer de Federico Garcia Lorca.

Una vegada aprovat el projecte, s’iniciarà la licitació de l’obra, que una vegada adjudicada tendrà un termini d’execució de dos mesos.

Aquests dos projectes formen part del Pla de Sanejament de Palma aprovat l’any 2016, que inclou d’altres actuacions que sumen conjuntament més de 200 milions d’euros. Alguns es troben ja en diverses fases d’execució o tramitació, i d’altres estan previstos per desenvolupar-se més endavant. Una part, com és el cas del projectes de separació de la xarxa de pluvials i claveguerams tenen finançament municipal; d’altres, com els aprovats ara, es finançaran a càrrec del cànon de sanejament.

L’objectiu final de totes les actuacions és fer una gestió sostenible de les aigües residuals, protegir el medi ambient, la salut pública i la qualitat de les aigües de la badia de Palma. Per això es realitzen actuacions de renovació i modernització d’infraestructures obsoletes i de prevenció de vessaments.

Tornar
subir