Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

El 2018 EMAYA va recollir selectivament una quarta part dels residus

01 Feb 2019

El 2018 EMAYA va recollir selectivament una quarta part dels residus

Neus Truyol ha destacat com a principals fites de la gestió de residus de 2018 la finalització de la renovació dels contenidors, la implantació completa de la recollida selectiva mòbil al centre i l’inici de la recollida de matèria orgànica a 6 barris de Palma

La recollida selectiva a Palma ha superat per primera vegada el 25% al llarg del 2018 i la mitjana de l’any del percentatge de residus recollits separadament per al seu reciclatge ha estat del 24,65%. Això suposa un increment de quasi 4 punts en relació a 2017, quan la recollida selectiva total de l’any va ser del 20,74%.

 

La quantitat de residus recollits selectivament ha anat augmentant al llarg de l’any, ja que el mes de gener el percentatge era del 22,45%, a partir del mes d’abril es va superar el 25% (25,09%) i es va arriba al màxim el mes d’octubre, amb un 26,86% (el desembre va baixar lleugerament a un 24,57%).

 

Recordem que entre els anys 2011 i 2014 aquesta xifra estava estancada per davall del 15%, després d’haver experimentat un creixement durant la primera dècada del segle. L’any 2015 es va superar per primera vegada el 15%, amb un 15,36% de recollida selectiva. El 2016 va arribar al 17,29% i el 2017 va ser del 20,74%. 

 

En xifres absolutes, EMAYA va recollir i transportar durant el 2018 245.885,87 tones de residus, de les quals 185.271,01 eren rebuig i 60.614,86 corresponien a les diverses fraccions de recollida selectiva. La composició d’aquesta recollida selectiva l’any 2018 ha estat la següent:

 

FRACCIÓ

tones 2018

% del total

Rebuig

185.271,01

75,35%

Vidre

9.195,87

3,74%

Envasos

6.749,01

2,74%

Paper-cartó

13.498,28

5,5%

Orgànica

3.219,29

1,3%

Oli

41,18

0,02%

Parcs

19.386,24

7,88%

Voluminosos i altres*

8.524,979

3,47%

 

(*Altres: roba, poda, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics i altres materials)

 

 Les fraccions reciclables creixen molt per sobre del rebuig

 

Totes les fraccions han experimentat enguany importants increments, sempre per sobre de l’increment del rebuig, que només creix un 0,19%, mentre que el total de les fraccions reciclables han crescut un 25,30%. En total, l’any 2018 EMAYA ha recollit 12.587 tones més que el 2017 (de 233.298,759 tones es passa a 245.885,873), de les quals 12.239 corresponen a fraccions reciclables i només 348 al creixement del rebuig. En conjunt, el creixement dels residus a Palma ha estat del 5,4%.

 

L’increment més important es produeix a la recollida de matèria orgànica, un 50,2%. Aquesta fracció només suposa encara un 1,3% del total dels residus recollits, però la implantació completa del sistema de recollida selectiva mòbil al centre (que inclou la recollida de matèria orgànica), la recollida porta a porta d’establiments turístics i comercials –al centre i a la Platja de Palma– i la posada en marxa el mes de novembre de la primera fase del projecte pilot de recollida amb contenidors a diversos barris, han permès aquest notable increment.

 

També destaca l’increment de la recollida del vidre, que és de més del 10%. Aquesta pujada ha estat possible gràcies a dos factors: la recollida porta a porta (a establiments de la Platja de Palma i del centre històric), ja que el vidre es genera en grans quantitats a bars, hotels i restaurants, i, d’altra banda, la renovació dels contenidors, que va suposar, especialment en el cas del vidre, un increment de la quantitat de contenidors de recollida selectiva disponibles per a la ciutadania. Les altres fraccions també pugen: un 8,5% en el cas del paper i cartó o fins al 9,6% en el cas dels envasos lleugers.

 

S’ha de destacar igualment la consolidació el 2018 del nou sistema de recollida d’oli (posat en marxa el març de 2017), que ha permès recollir i reciclar 41,182 tones, més del doble que l’any anterior (20,05 tones).

 

Un altre creixement espectacular es dona als parcs verds de Palma, especialment al de Son Castelló, amb un creixement quasi del 80% dels residus dipositats. D’altra banda, els usuaris del parc verd han experimentat un creixement del 75,5%: han passat de 63.165 el 2017 a 110.890, l’equivalent a la quarta part de la població de Palma. Creixen així els usuaris i els residus dipositats, especialment des de l’ampliació del parc verd a principis de l’any passat.

 

La següent taula resumeix aquestes dades i recull també el creixement durant els darrers 4 anys :

 

FRACCIÓ

t 2015

 

t 2016

 

t 2017

t 2018

+ 17/18

+ 15/18

TOTAL

 

 

 

 

5,4%

17, 6%

Rebuig

176.920,46

179.726,71

184.922,90

185.271,01

0,19%

4,7%

Vidre

6.689,06

7.371,40

8.321,81

9.195,87

10,5%

37%

Envasos lleugers

5.194,98

5.616,17

6.155,13

6.749,01

9,6%

 

30%

Paper/cartó

11.514,94

11.962,42

12.438,69

13.498,28

8,5%

17%

Orgànica

1.508,79

1.605,86

2.143,16

3.219,29

50,2%

113%

Oli

-

-

20,05

41,18

105%

105%*

Parcs verds

1.355,130

 

3.678,107

 

10.821,847

 

19.386,24

79,1%

1.330,6%

Altres

 

 

 

8.524,979

 

 

 

 

70% de recollida selectiva al centre històric

 

El cas del centre històric de Palma mereix una menció destacada, ja que des de la posada en funcionament del sistema de recollida selectiva mòbil les diverses fraccions reciclables suposen un 70% dels residus recollits, una xifra molt positiva, assolida especialment per comptar amb recollida diària de matèria orgànica i per la recollida porta a porta del cartó dels comerços. Al centre també es recullen porta a porta els altres residus a establiments comercials, de restauració, hotels, centres educatius, etc.

 

Després de la primera fase posada en marxa l’any 2017 a tres barris del centre (el Sindicat, la Calatrava i Monti-sion), la primavera de 2018 es completà la implantació d’aquest sistema a la resta de barris del centre històric, amb excel·lents resultats per l’acollida per part dels veïnats i dels comerços, i per les dades de la recollida selectiva :

 

Matèria orgànica: 28%

Paper i cartó: 23%

Vidre: 10%

Envasos lleugers: 9%

Rebuig: 30%

 

Posada en marxa del projecte pilot de recollida de matèria orgànica amb contenidors

 

Una altra de les fites del 2018 ha estat la implantació el 19 de novembre del projecte pilot de recollida de matèria orgànica amb contenidors. Aquesta primera fase s’ha implantat als barris del Camp d’en Serralta, el Fortí, Son Cotoner, Son Rapinya, Son Flor, Son Pacs-Los Almendros i Son Peretó, amb la col·locació de 35 contenidors.

 

Els nous contenidors marrons tenen l’obertura tancada i s’acciona amb la targeta ciutadana, amb l’objectiu de garantir la qualitat dels residus dipositats i per a poder implantar en el futur sistemes de bonificació de la tarifa de residus.

 

El primer objectiu s’ha assolit molt per sobre les expectatives, ja que la qualitat de la matèria orgànica recollida és extraordinària, de més del 99%, amb menys d’un 1% d’impropis. Es tracta d’una qualitat molt per sobre del que és habitual a la recollida de matèria orgànica, fins i tot a localitats on està implantada des de fa anys.

 

En el primer més d’implantació (desembre 2018), hi participaren més de 2.000 habitatges, amb 10 tones de matèria orgànica recollides.

 

 

Neus Truyol, presidenta d’EMAYA, ha presentat aquest balanç avui matí als mitjans de comunicació i n’ha destacat les conclusions i fites de 2018 següents:

 

  • És una fita molt important per a Palma arribar al 25% de la recollida selectiva i una prova de la bona resposta ciutadana quan des de l’Ajuntament es posen els mitjans per a fer-ho possible.
  • El rebuig està gairebé estabilitzat, mentre que les fraccions reciclables creixen per sobre el 10%, una tendència molt positiva per a assolir els objectius marcats per la legislació.
  • El creixement de la recollida de matèria orgànica ha estat superior al 50%, molt per sobre de les altres fraccions, quan encara la seva recollida just acaba de començar. Això demostra el gran potencial de creixement d’aquesta fracció i el fet que quan la seva recollida estigui implantada a tota la ciutat permetrà assolir l’objectiu de recollir de forma selectiva un mínim del 50% dels residus.
  • Ha finalitzat durant el 2018 la implantació de la recollida selectiva mòbil i el porta a porta comercial al centre històric, que està consolidada amb un 70% de recollida selectiva.
  • A principi d’any també finalitzà la renovació dels contenidors, un factor que ha estat clau en l’increment de la recollida selectiva, ja que a més de proporcionar a la ciutadania contenidors nous, accessibles i en bones condicions, ha incrementat la disponibilitat i la proximitat dels contenidors per al reciclatge, amb “illes” de contenidors de totes les fraccions.
  • S’ha consolidat el nou sistema de recollida d’oli implantat el 2017, i enguany se n’ha duplicat la quantitat recollida. Cal recordar que anteriorment no es podia aprofitar l’oli que es recollia als contenidors instal·lats al carrer, que eren inservibles i bruts.
  • L’ampliació del Parc Verd de Son Castelló ha estat una altra fita destacada de l’any i ha contribuït a consolidar una tendència de creixement espectacular d’aquestes instal·lacions, amb un 80% més de residus i un 75% més de visites.
  • La participació ciutadana ha estat clau per a assolir aquestes xifres. Per a implicar la ciutadania de Palma en la bona separació dels residus al llarg de 2018 EMAYA ha fet importants campanyes educatives barri a barri, campanyes de comunicació i el programa “Emaya a l’escola”, que cada any arriba a més centres, infants i joves de Palma.

 

Davant aquest balanç positiu, Neus Truyol ha agraït a la ciutadania la seva participació i implicació, sense la qual no és possible la recollida selectiva. “Tots els sectors socials, famílies, empreses, centres educatius, entitats... han col·laborat per fer possible aquestes xifres tan positives”. Així mateix ha destacat la feina del personal d’EMAYA, des de les persones que estan al carrer i s’han adaptat als nous serveis i els han fet possible amb el seu esforç, fins als tècnics que els han posat en marxa.

 

Encara queda camí per recórrer per assolir l’objectiu del reciclatge del 50% dels residus l’any 2020, però s’avança pel bon camí. “Palma ja té les eines per ser una ciutat moderna, sostenible, adaptada a les exigències ambientals i a la normativa vigent, ara entre tots i totes les hem d’acabar d’implantar i hem de seguir col·laborant per incrementar les xifres de recollida selectiva”.

 

Entre les fites properes la presidenta d’EMAYA ha destacat la continuació del desplegament de la recollida de matèria orgànica, que tendrà noves fases el 2019, i també les accions de prevenció i reducció de residus. La recollida selectiva augmenta més que l’increment del rebuig, “però el nostre objectiu és reduir la producció de rebuig, per això hem fet un pla de prevenció i iniciatives concretes per reduir les bosses de plàstic, els tassons reutilitzables, etc.

Tornar
subir