Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

En 10 mesos, unes 90.000 persones han utilitzat el parc verd per dipositar-hi més de 14.000 tones de residus

03 Des 2018

En 10 mesos, unes 90.000 persones han utilitzat el parc verd per dipositar-hi més de 14.000 tones de residus

La Conselleria de Medi Ambient ha subvencionat amb 23.000 € diverses millores al parc verd de Son Castelló

El director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, i la presidenta d’EMAYA, Neus Truyol, han visitat avui matí el parc verd de Son Castelló per mostrar les actuacions realitzades de millora d’aquesta instal·lació i presentar el balanç del seu ús.

 

Increment espectacular d’usuaris i de residus recollits: quasi 90.000 persones han utilitzat el parc verd de Son Castelló i hi han dipositat 14.395 tones en només 10 mesos

 

Ja des de 2017 el parc verd va iniciar un creixement molt important i continu d’usuaris i de quantitats de residus dipositats, que ha incrementat de forma encara molt més notable en els 10 primers mesos de 2018, des de la posada en marxa de l’ampliació i remodelació de la instal·lació.

 

L’any 2017 es va arribar als 67.200 usuaris, amb una mitjana de 185 usuaris diaris, encara que els darrers 3 mesos aquesta xifra va pujar a les 225 persones cada dia. Aquesta xifra ha arribat el 2018 a 89.943 en els primers 10 mesos de 2018, 297 diaris, un increment de més del 37,5 %. Aquesta xifra ha anat creixent al llarg de l’any, dels 237 del mes de gener als 330 de setembre, per tant es preveu que segueixi incrementant-se.

 

 

 

El creixement d’usuaris s’ha vist reflectit, també, en les tones recollides. L’any 2015 varen ser 1.106,995 les tones recollides, que es varen gairebé triplicar el 2016 (2.945,37 t), tornant a multiplicar-se per tres l’any 2017, quan es varen recollir 9.608,127 t. Aquest creixement ha continuat durant el 2018, en 10 mesos s’han recollit ja 14.395 t.

 

 

 

2018* (fins 31/10)

2017

2016

2015

Voluminosos

4.040,041 t

2.854,517 t

1.279,35 t

 

Ferralla

379,520 t

264,880 t

90,98 t

 

Enderrocs

7.950,232 t

5.271,320 t

1.391,35 t

 

Aparells elèctrics

1.585,715 t

1.079,470 t

155,22 t

 

Altres

438,591 t

137,940 t

28,47 t

 

TOTAL

14.395 t

9.608,127 t

2.945,37 t

1.106,995 t

Tones mensuals

1.439,41 t

800,68 t

245,45 t

92,25 t

 

 

                                                                                                                                            

Val a dir que l’increment de residus recollits als parcs verds ha tingut un efecte positiu també a aquells recollits a la via pública, com és el cas dels enderrocs, els residus que es recullen en major quantitat i més han crescut. Així, durant l’any 2017 es van recollir 635 tones de runa menys a la via pública que l’any 2016, passant de 1.579 a 943,22 t. Aquesta reducció ha seguit enguany, i fins dia 30 d’octubre s’han recollit a al via pública 501,76 t, unes xifres que demostren que l’ús del parc verd, cada vegada més freqüent entre la població, té un efecte directe en la reducció dels abocaments il·legals i incontrolats.

 

Millores a les instal·lacions

 

Durant la visita, Neus Truyol i Sebastià Sansó han conegut les darreres obres i actuacions realitzades al parc verd. Algunes d’aquestes millores s’han realitzat gràcies a la subvenció atorgada per la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus a EMAYA, en el marc de les subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus. Concretament han estat 23.000 € que s’han destinat a les millores en el magatzem de residus perillosos, la pavimentació i la coberta de la zona de magatzem de residus.

 

Aquestes millores són petites actuacions que complementen la gran remodelació del parc verd de Son Castelló que va finalitzar a principis d’aquest any. Unes obres que varen permetre multiplicar per quatre la superfície d’aquest parc verd, que passà dels 895 metres quadrats de superfície anteriors als 3.139 m2 actuals, essent així el major parc verd o deixalleria de les Illes Balears.

 

D’aquesta manera es va complir amb l’objectiu d’habilitar un espai per dipositar tot tipus de residus amb totes les garanties ambientals i de seguretat. Amb totes aquestes millores es compleix amb la legislació actual en matèria de residus i la normativa específica de residus perillosos, residus d’aparells elèctrics i electrònics, entre d’altres.

 

Els usuaris poden deixar amb major comoditat els residus aportats en algunes de les 16 caixes habilitades: voluminós, runa, paper i cartró, poda, electrodomèstics i ferralla, entre d’altres, a les quals hi poden accedir fàcilment des del seu vehicle; es va crear un circuit perquè cotxes i furgonetes accedeixin a les caixes situades a un nivell inferior i es dipositin els materials més fàcilment. Anteriorment només hi havia espai per a 6 caixes i una compactadora de paper i cartró.

 

Pel que fa als residus perillosos, es compta ara amb un espai tancat per dipositar-los; allà s’hi poden deixar materials com ara piles i bateries, termòmetres, tubs fluorescents o pots de pintura i dissolvent. També hi ha dipòsits per a la recollida de càpsules de cafè, oli, porexpan, radiografies, etc. A més, al parc verd es poden deixar altres fraccions habituals com envasos, cartó, roba, vidre... Es pot consultar els materials que es poden dipositar als parcs verds i les quantitats diàries permeses a: https://www.emaya.es/ca/punts-verds

 

L’horari del parc verd s’adapta a les necessitats de la ciutadania i empreses de Palma obrint de dilluns a diumenge, de les 8 del matí a les 19:45 h.

 

Projectes de futur

L’experiència dels bons resultats del funcionament del parc verd ha de servir també per marcar línies de futur pel que fa a la gestió dels residus a Palma. Seria desitjable comptar amb noves instal·lacions al Llevant i al Ponent de la ciutat. Pel que fa a una possible ubicació al llevant de Palma, EMAYA ha proposat incloure un parc verd a les instal·lacions de la nova depuradora del Coll d’en Rabassa.

 

Així mateix, es proposarà l’existència de nous punts verds mòbils per complementar l’actual camió del reciclatge, i poder comptar amb més punts de recollida de residus especials més propers a tota la ciutadania.

Tornar
subir